kop25.jpg

Interne competitie ronde 27 d.d. 16 april 2019

Groep A
Wat een ontknoping na het spelen van deze ronde. Waren er nog drie koplopers voorafgaande aan deze ronde, nu is het er nog maar een. Wie? Dat zal zo dadelijk duidelijk worden. Als twee van hen tegen elkaar speelt, dan kan een derde er mee van heen gaan als leider. Niet het geval dus, want het waren verrassende uitslagen die niet echt in de lijn der verwachting lagen. Schaken blijft toch een eigenaardig spelletje. In ieder geval namen Mark Smits en Rens Oomen het tegen elkaar op. Het ging niet alleen om de koppositie in de interne competitie, maar ook wie er zich intern bekerkampioen mag noemen (zie elders in het clubblad een verslag hiervan). Een tweeledige partij dus. Een spannende partij ligt in het verschiet? Helaas. Men is als toeschouwer van een koude kermis thuisgekomen. Het spektakel duurde slechts 16 zetten!!!!! Hoe is dat nu mogelijk? Ja, als er een kortsluiting in de bovenkamer ontstaat, dan verliest men. Dit overkwam de nog niet verloren hebbende Mark Smits. Om voor mij onverklaarbare reden geeft hij een stuk weg en heeft geen compensatie. Rens neemt dit geschenk maar al te graag in ontvangst. Hij slaat nu twee vliegen in een klap. Winnaar van de interne bekercompetitie en behoudt uitzicht op een dubbel, want hij is leider geworden. Echter hij kan wel gedeeld koploper worden als Rob van Berkel weet te winnen van Jasper Willeboordse. In een gelijkwaardige stand kreeg Ron ineens de mogelijkheid de witte koning onder vuur te nemen en de winst zou gaan pakken. Maar wat er toen gebeurde zie zelden bij Rob. Hij neemt een pionnetje in de veronderstelling dat Jasper de dame niet kan terugnemen. Echter Rob was uit het oog verloren dat zijn toren op g7 was aangevallen door de witte dame. Neem de toren denkt Jasper en de winst is binnen. Zo geschiede ook en Rob ging teleurgesteld naar huis in de wetenschap dat kampioen worden een stuk moeilijker geworden is. Leo Rietveld heeft een goede daad gedaan voor zichzelf en bevindt zich nu in de top 5. Hij  moest hier wel hard voor werken om Kees Ooms tot overgave te dwingen. Een kwaliteit voor staan garandeert niet altijd de winst. Maar Leo speelde het secuur uit en liet Kees niet in het spel komen. Er zijn nog diverse schakers die zich willen plaatsen in de top met een achterstand van een punt, twee of vier punten. Het zijn: Sebastiaan Dijksman (88), Kees Ooms (87), Henk Verstappen, Willem van der Linden en Kees van Dongen (ieder 85). De top 5 ziet er als volgt uit: 
1. 105 punten: Rens Oomen
2. 101 punten: Mark Smits (wp 2373)
3. 101 punten: Rob van Berkel (wp 2281)
4.   89 punten: Leo Rietveld (wp 2266)
5.   89 punten: Jasper Willeboordse (wp 2250)

Groep B
Dertien spelers kunnen nog een gooi doen naar het kampioenschap, want het verschil tussen nummer 1 en 13 is slechts zes punten. Geheel afhankelijk is wie tegen wie zal spelen. Worden het spelers van groep A of uit de eigen groep? De boel is weer aardig opgeschud na ronde 27 en alles kruipt weer wat naar elkaar toe. Winnen of verliezen kan zo’n groot verschil zijn. De vorige koplopers, Hans Korsse en Bas Ligtenberg, hebben nu gezelschap gekregen van een derde. Het is Karoly Kapitany. Hij nam het op tegen Kees de Leeuw een van de gegadigden om het kampioenschap. In het ver gevorderde middenspel ging Kees de fout in. Geen eenvoudige stand en dan kan zo iets gebeuren. Karoly nam een stuk op h3 en kan niet worden teruggenomen wegens een familieschaakje. Nog even doorspelen. Uiteindelijk heeft het geen zin en dan is opgeven de enige optie voor Kees. Een lichte illusie armer maar zeker nog niet  uitgeschakeld. Willem van der Linden moest het opnemen  tegen Bas Ligtenberg die dit seizoen goed op dreef is. Maar ja, hoe hoger je komt, hoe sterker de tegenstand. Je begint altijd gelijkwaardig. Maar dan blijkt dat de sterkere tegenstander qua rating toch net iets slagvaardiger is. Derhalve moest Bas een nederlaag slikken en blijft nog wel in de running om eerste te worden. De eveneens oud-koploper, Hans Korsse, liep een onnodig tegen een nederlaag aan. Hij nam het op tegen Kees van Dongen, een soort Angstgegner. In een gelijkwaardige stand ging Hans onnodig in de fout en overzag door deze zet dat Kees een combinatie tot uitvoer kon brengen. Het leverde Hans een stuk minder op en hij gaf het meteen op aangezien er geen enkele compensatie aanwezig was. Marc Ermes heeft een zeer gelukkige overwinning in de wacht weten te slepen. Of hij beter heeft gestaan tegen Joost Rutten weet ik niet. Maar plotseling kreeg Marc een toren cadeau wat niet de bedoeling was van Joost. Graag aangenomen door Marc en hiermede behoudt hij een zeer goed uitzicht op het hoogste treetje van het podium. Fred Pardoel was niet aanwezig. Hij kon nog wel gebruikmaken van een joker en blijft dus relatief dicht bij de koplopers. Bouke Jansma en Gerjos Dielissen gaven er na een half uurtje er de brui aan. Voetbal toch belangrijker? Ze zullen zeker geen spijt hebben gehad van hun beslissing om voetbal boven het schaken te prevaleren. Overigens werd hun partij een puntendeling. Michiel Stafleu heeft zichzelf gebombardeerd tot een kanshebber om het kampioenschap in de wacht te slepen. Hij wist de altijd lastig en onberekenbare Frank van Duuren te verslaan. Zij die ook nog een (kleine?) kans maken zijn Jo Godderij en Kees de Leeuw (beiden 79 punten), Simon den Hengst en Frank Creuels (ieder 77 punten. De top 8 is dan als volgt:
1. 83 punten: Hans Korsse (wp 2116)
2. 83 punten: Bas Ligtenberg (wp 2114)
3. 83 punten: Karoly Kapitany (wp 2032)
4. 81 punten: Marc Ermes (wp 2089)
5. 81 punten: Fred Pardoel (wp 2082)
6. 81 punten: Bouke Jansma (wp 2078)
7. 81 punten: Michiel Stafleu (wp 2061)
8. 81 punten: Gerjos Dielissen (wp 2057)

Groep C
De onvoorspelbaarheid is ieder seizoen weer van toepassing. Af en toe is er een uitschieter, maar over het algemeen blijft het in deze groep altijd spannend. Iedereen kan van iedereen winnen. Ook is men afhankelijk of men een gelijkwaardige tegenstander krijgt. Allemaal ingrediënten om mee te dingen om het kampioenschap van deze groep. Wanner zakt Paul Boeren door het ijs? Hoe lang gaat hij het nog volhouden? Wordt de druk niet te groot? Geldt natuurlijk niet voor hem alleen, maar ook voor Frans Bayings, want zij hebben de achtervolgers in hun nek hijgen. Zes punten zijn te overbruggen. Niet verzaken en winnen, dan kan er nog veel veranderen in deze groep. In ieder geval hebben Paul en Frans niet voor elkaar ondergedaan. Ze speelden niet tegen elkaar. Paul nam het op tegen Alex Crane en klaarblijkelijk is de eerste niet onder de spanning bezweken en behaalde een remise en blijft gedeeld koploper. De andere leider, Frans Bayings, speelde tegen Simon den Hengst dei nog wat goed te maken had. Maar Frans liet het niet zo ver komen en redelijk snel werd dan ook de vrede getekend. Op naar het voetbal?  Nico Zaal en Astrid Martens zijn nu de meest naaste belagers. Voor Astrid was dit al het geval. Zij had bij aanvang van deze ronde al twee punten minder dan de achtervolgers. Zij speelde remise tegen Janleendert Dogterom en acht zich dus nog niet kansloos voor de eerste plek. Het zou wat zijn. Het wordt haar gegund. Nico is op gelijke hoogte met haar gekomen door een medekandidaat voor het podium de loef af te steken. Frank Vermeten moest het onderspit delven voor hem. Jan de Gardeijn kwam ook niet verder dan een puntendeling en liep zo geen achterstand op. Hij wist Ties Tienhoven niet murw te beuken en ja als alles in het evenwicht blijft dan wint geen van beiden. Op de achtergrond zijn er nog drie outsiders. Het zijn Gideon Deijkers, Maurits Creyghton en Rob de Ruyter (ieder met 71 punten. Dan ziet de top 6 er zo uit:

1. 77 punten: Paul Boeren (wp 2103)
2. 77 punten: Frans Bayings (wp 1970)
3. 75 punten: Nico Zaal (wp 1957)
4. 75 punten: Astrid Martens (wp 1946)
5. 73 punten: Jan de Gardeijn (wp 1827)
6. 73 punten: Frank Vermetten (wp 1771)